Taak verdeling per persoon voor de komende tijd

 

  • Jasper

Aanwezig bij alle bespreking als notulist en social butterfly

Vorm en eind product

 

Rand programmering

Pop up evenement

 

  • Laura

Verantwoordelijk voor contact partners buitenaf binnen de project periode – Peter de Vries, Bureau Communicatie, Team Curry. De lijntjes kort houden, updates geven en vragen. Speelt dit door naar Tamira voor overzicht

Vinden van eventuele nieuwe partners zoals versterking vormgeving

 

Rand programmering

Communicatie

 

 

  • Iris

Betrokken bij procesvorm

Houdt processtappen bij

 

Rand programmering

Communicatie

 

  • Amber

Organisatie naar klas toe samen met Tamira

Betrokken bij procesvorm

 

Rand programmering

Communicatie

 

  • Tamira

Vorm en eindproduct gericht op vertaling inhoud

Overzicht behouden. Speelt overzicht door naar Laura.

Voorlopig contact met studententeam

 

Pop up evenement

 

 

 

Overzicht verdeling groepjes

 

Rand programmering: Amber, Jasper, Iris, Laura

Pop up Evenement: Jasper, Tamira

Communicatie: Iris, Amber, Laura

 

Advertenties

Pop up

Stap 1.0: Locatie vinden

Stap 1.1: Algemeen concept

 

Stap 2.0: Afdelingen op de hoogste brengen

Stap 2.1: Afdelings concept (daar deadline voor geven)

 

Stap 3.0: Communicatie/Promotie naar buiten – campagne

Stap 3.1: Organisatie: programma, vergunning, eten&drinken

 

Rand Programmering

Rondom expo, algemeen en afdelingsgericht

 Stap 1.0: Algemeen concept – Zichtbaarheid

Stap 1.1: Activiteiten bedenken die realistisch zijn zonder al te groot budget (algemeen)

Stap 2.0: Contact met afdelingen – opleiding specifieke activiteiten

Stap 2.1: Programma (boekje, overzicht)

Stap 3: Geregel – contact met mensen uit werkveld, sponsors

Communicatie/Promotie

Promotie en contact met grote instanties en tussen afdelingen. Werkt samen met andere groepen. Versterking vormgeving

Wat kan er voor iedereen gedaan voor worden? Campagne, catalogus

Per opleiding website, social media onderhouden

Crowdfunding

Wat zou er in de toekomst mogelijk zijn? 

Een groot meerdaags evenement in de stad Utrecht dat in het teken staat van de afstudeer tentoonstellingen en voorstellingen van de HKU.

Het evenement is aanwezig in de stad, zowel op HKU locaties als daarbuiten. De tentoonstellingen en voorstellingen vinden plaats op locaties zoals musea, film huizen, theater zalen, concert zalen, buitenlocaties.

Daarnaast is er ook een randprogrammering met diverse soorten events die zowel een algemeen karakter als een opleidings specifiek karakter aannemen. Denk hierbij aan rondleidingen door studenten zelf of alumni, lezingen door studenten en belangrijke mensen in het werkveld, mogelijkheid om werk te kopen, discussie avonden.

Dit vraagt een grote samenwerking tussen veel verschillende partijen, zowel intern binnen de HKU en met een grote hoeveelheid aan externe partners. Dit is niet in dit jaar te bereiken maar we willen er al wel de eerste stappen naar zetten. Door het kleinschalig uit te voeren biedt het een groot inzicht in welke samenwerking structuren ervoor nodig zijn, welke partijen erbij betrokken zijn, waarom het interessant is voor alle partijen.

Stappenplan met bijbehorende partners 

01 Research

Gesprek met Hishaam om te kijken wat er vorig jaar is gedaan. Dutch Design week bezocht om te kijken hoe zij het aanpakken voor de inspiratie. We zijn gaan pitchen bij andere projectgroepen, verzamelden daarmee gelijkgestemden.  gesprek met Steffie, Marjon en Petra, mailen met Zindzi, inspiratie opdoen en verzamelen, gesprek met Dirk Jan over promotiemiddelen

02 Conceptvorming

Brainstormsessie groepje, concept bedenken en plan van aanpak maken, haalbaarheid bepalen en startpunt bepalen. Manifest met idealen samenstellen. Gesprek met Marloes van K&E, zij is ook een blijvende parner en wil ons helpen met het overzicht bewaren en ook met ons kijken als we bijvoorbeeld vastlopen.

03 Samenwerkingsvorm

Pitches houden bij andere membranen projectgroepen om meer mensen te genereren en kijken waar behoefte aan is. Groep vormen, op de hoogte houden en verdelen over de verschillende dingen die gedaan moeten worden. Overzichtelijke verdeling maken. Contact met team curry en Job&Tom als partners omtrent de vormgeving (hun afstudeerproject).

Taakverdeling maken, opschrijven waar ieder z’n voorkeur ligt, kijken of we werk kunnen uitbesteden, en zo ja, aan wie. tijdsplanning maken voor project. Contact met directie en via hem ook met bureau communicatie. Peter de Vries is een blijvende partner en contactpersoon.

04 Budget & Fondsenwerving

Fondsen werven, kijken naar meerwaarde crowdfunding, uitzoeken wat budget HKU is, benodigde budget uitzoeken, kijken voor eigen bijdrage studenten. Partners worden dan uiteraard

05 Locatie inrichting

Concept voor inrichting van de expo, presentatie van projecten, verzamelt per afdeling of thema, navigatietips, routes per thema, etc. contact met Peter de Vries over de locatie en de inrichting (welke schools komen bij elkaar?).

06 Randprogrammering (belangrijkste onderwerp)

Randprogrammering (per afdeling) verzinnen, tijdsplanning maken voor de programmering, concepten uitwerken en vormgeven, financiering regelen (crowdfunding/bijdrage klasgenoten), locaties van randprogrammering. Open dag zal een kleine printsale hebben van de afstudeerders van dit jaar.

07 Promotie

Promotie expo (en randprogrammering) bepalen, promotiemiddelen zoals website, posters, flyers, catalogus, e.d. ontwerpen en produceren, contact met werkveld, uitnodigingen vormgeven en versturen. Partners zijn oa team curry. Zij zijn bezig met de communicatie van de HKU als afstudeerproject en het is mooi om het een geheel te houden.

08 Expositie

Visualisatie eindexpositie, inrichting eindexpositie, randactiviteiten tijdens de expo, alumni/fotografen rondleidingen, catalogus concept en vormgeving.

09 Eindpresentatie

Concept voor eindpresentatie bepalen (boek/handleiding/website e.d.), eindpresentatie vormgeven (zelf of Job/Tom/externe vormgever?), produceren en toegankelijk maken.

Wat willen we dit jaar bereiken? Wat is er haalbaar? 

Aankomend jaar kunnen we al de eerste stappen zetten richting een groter en beter HKU Exposure evenement. Dit kunnen we doen door de afstudeer expo centraler in de stad te plaatsen, zowel door middel van locatie als publiciteit. Door contact te zoeken met externe partners zoals de Gemeente Utrecht, Stichting Cultuur Promotie Utrecht met wie al een samenwerking kunnen beginnen en het zaadje kunnen planten voor in de toekomst.

Een samenwerkingsvorm tussen studenten, afdelingen en directie ontwerpen en onze stem laten horen bij de directie dat we verandering en verbetering willen. En een onderzoek starten van hoe een groter evenement tot stand gebracht zou kunnen worden en dit zaadje ook weer planten bij de toekomstige afstudeerders.

Dit jaar willen we een locatie voor de afstudeer expositie die niet de oudenoord of de IBB is. We willen een locatie die zich leent voor een expo en het liefst een locatie centraal gelegen in de stad. Door dit jaar dat te bereiken breek je al met bestaande conventies en tradities binnen de HKU en zetten we een grote stap richting een expo met een professionele uitstraling.  Buiten locatie is ook de presentatie van het werk belangrijk. Daar moet meer aandacht aan worden besteed, beter worden uitgewerkt en afgewerkt. Dit initiatief moet vanuit de studenten komen maar medewerking vanuit studieleiders en de project leiders is ook belangrijk.  Door “naar buiten te treden” op deze manier kan je contacten maken die van waarde zijn voor de komende jaren en ontstaan er samenwerkingen.

Ook kunnen we dit jaar kijken naar wat er nog meer gedaan kan worden rondom de expo. Door activiteiten rondom de expo te creëren kan je een groter publiek trekken en professioneler overkomen. Wij denken aan rondleidingen door alumni, lezingen door studenten, docenten en alumni, een prominentere HKU store, de mogelijkheid om een catalogus te kopen, een spetterende opening. Door meer publiek te trekken en een beter evenement neer te zetten laat je zien wat er nog meer mogelijk is en wat er bereikt kan worden.

Samenwerking tussen studenten en afdelingen is van groot belang. Samen sta je sterker en kan je meer gedaan krijgen. Dit jaar kunnen we een samenwerkingsvorm ontwerpen en toetsen en een voorbeeld zetten voor aankomende jaren.

Maar niet alleen de dagen van de expo zelf zijn belangrijk. Het kan al beginnen voor de expo. Door eerder in het jaar een evenement te organiseren zet je al de toon voor de aankomende expo. Door bijvoorbeeld een maand lang op een locatie in Utrecht een pop up store neer te zetten waar studenten van alle afdelingen de mogelijkheid hebben om hun werk en vaardigheden te presenteren aan een breder publiek. Dit is een waardevolle vorm van promotie. Door het dit jaar al te doen kunnen we onze ervaringen delen aan toekomstige afstudeerders en vergroten we de drempel aanzienlijk. Ook met dit project kunnen we onszelf laten zien aan externe partners. Ook biedt het de mogelijkheid door de verkoop van werk om extra budget te maken voor de expo.

Meer publiek trekken en zichtbaarder zijn begint met een betere campagne en vormgeving. De studenten identificeren zich niet met de huidige vormgeving en boodschap. Door of de afdeling communicatie onder druk te zetten of door het zelf te doen kunnen we iets neerzetten wat wel communiceert wat de expo kan zijn. Het is van belang dat we dit jaar daar al verandering brengen, zowel wat betreft vormgeving, boodschap en verspreiding ervan. Niet alleen de expo kunnen we in de stad plaatsen maar ook de publiciteit ervoor. En door een betere verspreiding krijgen we meer aandacht, trekken we meer publiek aan en wordt het een interessante optie om met de HKU samen te werken.

De Gemeente Utrecht staat open voor kunst en cultuur initiatieven. Daar kunnen we gebruik van maken. Dit jaar kunnen we onderzoeken wat voor rol de Gemeente in dit stadium voor ons kan spelen en vice versa en kunnen we al mogelijkheden bespreken voor een groter evenement en hiervoor al een plan voor maken. Naast de Gemeente Utrecht is het van belang om ook te zoeken naar andere partners.

Dit jaar kunnen we onze Grote Droom verbeelden en presenteren aan meerdere partijen.

Het doorgeven van onze kennis en ideeën is een essentiële stap dit jaar, door bijvoorbeeld een lezing of seminar te creëren voor toekomstig afstudeerders zodat deze initiatieven niet stagneren en er daadwerkelijk verandering op de korte en lange termijn komt.

missie en visie scherper en duidelijker verwoorden. In 1 zin duidelijk krijgen, iets meer ‘Jan Dirk’-en

manual (ervaring, eindproduct)
concreet opschrijven wanneer project geslaagd
procesverslag aansprekende vorm voor vinden

geslaagd als het model wat wij maken gebruikt wordt?

welk medium? wat is de beste vorm voor het eindproduct en procesverslag?

Nu al vastleggen, beeldend stappenplan

Kleine manuals

Handleiding-> persoonlijke leerervaring (het blog visueler maken)

zelf/peerassessment-> templates in de upload

wij gaan verhuizen dus geen geld voor jullie afstudeerlocatie??

geloof er niet zo heel erg in. utrecht heeft veel locaties. niet genoeg geld?

kort lijntje tussen ons – Peter & Marinda.

willen studenten dat media+design samen gaan?? in onze groep.

des te verder het opgesplitst wordt des te slechter voor je zichtbaarheid.

de krachten die je als student hebt is de zichtbaarheid voor campagne,

daar staan ze open voor? ja zeker.

ik vind randprogrammering een heel constructief iets voor als dat gebeurd,

realistisch kijken naar die opsplitsing, gaat het gebeuren?

we moeten zelf er wel tegen strijden, tegen die opsplitsing

media + design in contact laten blijven, niet twee eilanden worden maar contact houden met elkaar

stel wij horen 1 dec twee verschillende schools, lijkt het fijn om elkaar op de hoogte te houden.

mensen buiten onze ouders uitnodigen. dat kaartte hij ook aan, mensen buiten je kennissenkring uitnodigen. je werkveld.

ik ben bereid om 3 weken vol tegengas te geven aan die versplintering

weer met marinda gaan spreken.

ik ben voor een lijntje uitgooien naar het college van bestuur. we zijn hier mee bezig. het is heel belangrijk om dingen te doen voor dingen die dit jaar kunnen. door onze stappen bepaalde veranderingen en bewegingen kunnen zetten.

voorstellen dat dit jaar een jaar is dat ze voor het eerst buiten de school exposeren. kijken hoe dat bevalt. en eerste jaar dat er schools zijn.

k vond die ideeën van alle handtekeningen verzamelen heel interessant, bewandelbaar pad, wel ook met oplossingen komen. niet alleen boze schreeuwen.

het is fijn als het lukt om goed samen te werken. wij hebben ook iets te zeggen. wij hebben 4 jaar schoolgeld betaald. dat zij willen verhuizen is oke, maar wij willen afstuderen.

zij hebben ons ook nodig, we moeten grenzen aangeven.

communicatie kan veel beter naar studenten. allemaal dingen die beter kunnen. we hebben peter nadrukkelijk gevraagd of hij een kort lijntje met ons wilt houden, om sneller beslissingen te maken.

we willen zo snel mogelijk de locatie weten, heel belangrijk.

ideeën locaties? hoeveel vierkante meters hebben jullie nodig?
Depot achter Amsterdamsestraatweg, de hangar waar treinen in gesluierd werden (2000m2)

contact met gemeente?? Marloes die bij flex zit? opening de cultuurnota gebruiken??
Design in het algeheel kijken naar Nutrecht en Depot. te horen gekregen van Stefanie Maurien. SLB van Mode. Design heeft geen deadline. zij is degene die bij mode ervoor kijkt. ze kijken eerst naar locatie voor heel design,

gesprek met Marinda aanvragen. wat zijn jullie plannen, bepaalde plannen kunnen echt niet.

Is het nu zo dat het in dezelfde week afstuderen? heeft te maken met examen.

beoordelen tijdens expositie? Mode geprobeerd, dan krijg je tijdens de expo te horen dat je het niet haalt, nu weer daarna.

Is het een idee om een soort subteam te vormen met mensen die tot 1 dec naar locatie gaan kijken? Wie er een soort van actief mee wilt werken naar locatie?

Jullie toevoegen aan onze Facebook groep

Mailtje doorsturen over locaties waar we geweest zijn.

Centrum manager e-mail adres heeft Milou.

Design informatie over locatie
voor mode showzaal 600m2 voor catwalk
voor onze expo van communicatie ook 600m2, als je bij
designexpo 15m2 per student.
show moeten minimaal 400 mensen in komen.

laten we allemaal onze contacten benutten en via FB aangeven wat we gedaan hebben.

Sponsoring is best moeilijk, bedrijven stellen sponsoring vast voor eind december.

voor 1 dec zelf achter locatie aangaan.

kijken naar locatie evenement in Maart. welke vorm dan ook. Een soort pop up preview/sneak preview.

Misschien culturele zondag ermee betrekken. Theater en al die dingen doen daar ook aan mee.

Dat kan ook initiatief zijn van dat ze Utrecht meer als culturele stad profileren.

idee: allemaal in grote Facebook-groep, kleine groepjes maken van mensen die zich ergens op willen focussen. bijv. locatie/pop up evenement/communicatie naar buiten, dat mensen zich kunnen aanmelden wie lijkt het leuk om aan wat te werken.

Mevrouw Bussenmaker minister voor onderwijs en cultuur. Ze komt uit gemeente Utrecht.

Anne van der Zwaag, vanuit coaches re-define door gegeven. omschreven als vrouw die binnen zit in wereld kunst/cultuur en bij grote instanties betrokken is bij evenementen.

zij is iemand die heel goed is om te bedenken hoe je grote plannen kan realiseren.

Behance (LinkedIn voor kunstenaars)

waar Max zich mee bezig wilt houden, meubel maken. die meubel dat bedacht is. een uniform meubel dat iedereen kan gebruiken.